Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zaktualizowani informacje o celach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Barbarę Bik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Olva Barbara Bik oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Bik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olva Barbara Bik z siedzibą w Zielonej Górze (66-016), ul. Łężyca-Dolna 36, NIP: 9730975262, REGON: 384058157 tel:531-881-131 email: olvasoap@gmail.com.eu ; www.olva-natural.pl

Przetwarzanie Państwa danych i danych przekazanych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji Państwa zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, jaką Państwo zawarliście w związku ze złożeniem zamówienia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego przez Państwa zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Państwem przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia z w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. Odbiorcami Państwa danych osobowych według definicji art. 4 pkt 9 RODO – w zależności od wybranych przez Państwa kanałów płatności PayU oraz wybranego sposobu dostawy towaru. Podmiotami tymi mogą być: FedEx, InPost, RUCH, przedsiębiorstwo hostingowe, biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo zajmujące się wysyłką maili, a także podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla naszej firmy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

Państwa dane nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, uzyskania kopii lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu. W przypadku wysyłania przez administratora mailingu reklamowego lub wiadomości informacyjnych odbywa się to za pośrednictwem platformy firmy mailingowej zajmującej się rozsyłaniem maili na podstawie dostarczonej przez nas bazy danych.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres olvasoap@gmail.com